Film

SAFAR: Goodbye Julia

  • 2h 0m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 2h 0m
  • Math Film

Swdan | 2023 | 120’ | tystysgrif i’w chadarnhau | Mohamed Kordofani | Arabeg gydag isdeitlau Saesneg

Siran Riak, Eiman Yousif

Wedi’i gosod yn Khartoum yn union cyn ymwahaniad De Swdan, mae cyn-gantores briod o’r gogledd yn ceisio achubiaeth am achosi marwolaeth dyn o’r de, drwy gyflogi ei wraig fel morwyn. Mae Mona’n methu â chyfadde’i chamgymeriadau, felly mae’n penderfynu gadael y gorffennol tu ôl iddi ac addasu i sefyllfa newydd, heb wybod y gallai cythrwfl y wlad ddod i’w chartref a’i gorfodi i wynebu ei phechodau.

Set in Khartoum, just before the secession of South Sudan, a married former singer from the north seeks redemption for causing the death of a southern man by hiring his oblivious wife as her maid.

Share