Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Film

Typist Artist Pirate King (12A)

  • 1h 48m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 48m

Prydain | Carol Morley | Monica Dolan, Kelly Macdonald, Gina McKee

Mewn un ymgais olaf i gael cydnabyddiaeth am ei doniau, mae artist cymdeithasol, anghydffurfiol ac anghofiedig yn perswadio ei nyrs seiciatrig i fynd â hi ar daith. Mae’r ffilm ddoniol a gwresog yma wedi’i seilio ar fywyd Audrey Amiss, a astudiodd yn yr Academi Frenhinol a gadael corff enfawr o waith ar ei hôl, ond a gafodd ei hesgeuluso gan y sefydliad oherwydd ei phroblemau iechyd meddwl. Daeth y stori ffuglennol yma gan yr enwog Carol Morley o ganlyniad i’w phreswylfa gyda Wellcome Collection, lle darganfu basbort Audrey gyda galwedigaeth ddiddorol wedi’i nodi, “Typist Artist Pirate King”.  

Ymunwch â ni mewn sesiwn holi ac ateb gyda Carol Morley mewn rhag-ddangosiad ar nos Lun 23 Hydref 

Share