Rydym yn defnyddio cwcis ar y wefan hon i wella sut mae'n gweithio a sut mae'n cael ei ddefnyddio.      Rheoli   |   Polisi preifatrwydd

Accept & Continue

Ni'n agor! Rydyn ni wedi gwneud llawer o newidiadau.

Darllenwch ein gwybodaeth eil-agor, Beth Sydd Ymalen, ac archebu bwrdd yn y Caffi Bar

Ymweliad

Gwybodaeth Tocynnau

Gwybodaeth Tocynnau

Archebu eich tocynnau

Ar-lein
Lle bo'n bosib, gofynnwn i chi'n archebu tocynnau ymlaen llaw yn chapter.org. Ewch i'r adran Digwyddiadau a dewiswch ffilm, perfformiad neu ddigwyddiad. Gallwch archebu ar-lein tan hanner awr cyn yr amser dechrau a hysbysebwyd, oni bai y nodir fel arall.

Wyneb yn wyneb 
Os na allwch archebu ar-lein, bydd modd i aelod o'n tîm eich cynorthwyo chi ar y safle. Serch hynny, lle bo'n bosib gofynnwn i chi archebu ar-lein er mwyn osgoi cyswllt cymdeithasol ac i helpu i gadw pawb yn ddiogel. Hyd yn oed os ydych chi ar y safle ac yn dymuno archebu tocyn, gofynnwn yn garedig i chi archebu ar eich dyfais glyfar drwy ddefnyddio ein cysylltiad gwe di-wifr. Dylech nodi mai dim ond taliadau di-gyswllt allwn ni eu cymryd wrth ein Desg Wybodaeth. Ni fyddwn ni'n cymryd archebion tocynnau dros y ffôn.

Casglu Tocynnau
Does dim angen casglu tocynnau. Rydyn ni wedi gosod peiriannau hunan-sganio wrth fynedfa'r ddwy Sinema. Bydd modd i chi sganio cod QR o'ch ffôn neu ei argraffu gartref cyn dod. Os na allwch chi wneud hyn, mae modd i ni argraffu'ch tocynnau wrth y Ddesg Wybodaeth, ond hoffem osgoi hyn lle bo'n bosib.


Prisiau

Sinema (tan 31 Rhagfyr 2020):

Llawn £6| Consesiwn £4
*Caiff rhai digwyddiadau arbennig eu heithrio.

Mae Consesiwn ar gael i:
• Students (valid NUS card must be supplied)
• Over 60s
• Children (17 and under)
• Registered Unemployed
• Disabled (free companion tickets via Hynt and CEA)
• Chapter Members

Oriel
Mae mynediad i'r Oriel am ddim.
Does dim angen i chi archebu, ond bydd gofyn i chi aros wrth y fynedfa tan y gall aelod o staff eich croesawu chi. Mae rhagor o wybodaeth am beth i'w ddisgwyl wrth ymweld â'r Oriel ar gael yma

 

Digwyddiadau Rhithiol
Mae prisiau'n amrywio
Os byddwch chi'n archebu tocyn ar gyfer digwyddiad rhithiol drwy wefan Chapter, byddwch chi'n cael derbynneb i gadarnhau a thocyn ar-lein a/neu fanylion Zoom i'ch cyfeiriad e-bost. Caiff y rhan fwyaf o'n dangosiadau/rhentiadau ffilm ar-lein eu prynu drwy Vimeo, un ai drwy Chwaraewr Chapter neu drwy wefannau ein dosbarthwyr sinema.

 

Telerau ac Amodau gwerthiannau tocynnau:
Diweddarwyd fis Medi 2020

 • Tickets cannot be purchased over the phone. All tickets must be booked online. Unless in exceptional circumstances, tickets cannot be printed off at the Chapter box office. 
 • No refunds unless the event is cancelled or rescheduled by Chapter, or where there is a material change to the programme of the event. This includes any changes to events caused by closure related to Covid 19, whether enforced by Government guidelines or by Chapter Management. 
 • Tickets may be exchanged to an alternative performance/screening of the same event up to 24 hours prior to the original performance/screening date, subject to availability. 
 • Tickets may not be reserved and must be paid for in full at the time of booking. 
 • All prices are subject to availability. 
 • Proof of ID and concession entitlement may be required and only one reduction can be applied to each ticket. 
 • Late entry and readmittance to the cinemas where possible is at the discretion of the Front of House staff. 
 • Seat numbers are allocated with every ticket and to support social distancing customers must only sit in the seat allocated to them.
 • Chapter management reserves the right to refuse admission and alter the programme without prior notice. 
 • The purchase of new gift tokens is currently suspended, however any vouchers purchased in or after October 2019 will be valid until the end of April 2021 and may be redeemed. 
 • Payment method by any other form of voucher is suspended and is not currently deemed a valid source of payment. We are no longer accepting CL1C or time credits as payment for tickets. 

Gweler ein llawn Telerau ac Amondau

Ymweliad