Ein Gardd Cymunedol

Y tu allan, rydyn ni’n falch o weithio gyda Garddwyr Cymunedol Treganna sy’n meithrin ein mannau gwyrdd ac yn rhannu eu gwybodaeth drwy waith allgymorth gydag ysgolion a’n cymunedau lleol. Maen nhw’n gofalu am ein gwenyn hyfryd hefyd!

Rhoddi

Rhoddion yw’r ffordd fwyaf effeithiol o’n helpu ni, gan ein bod ni’n derbyn 100% o’r hyn rydych chi’n ei roi i ni (does dim TAW). Os ydych chi’n drethdalwr yn y Deyrnas Unedig, gallwch hefyd gynyddu gwerth eich rhodd 25% gyda Rhodd Cymorth.

Mae croeso i bob rhodd, boed yn daliad un tro, neu os hoffech drefnu swm rheolaidd. Diolch!

Cyrraedd Yma

Manylion am sut i gyrraedd yma, cyfarwyddiadau a gwybodaeth am barcio.

Learn More