Gwneud ymho­li­ad

Gallwch wneud ymho­li­ad am logi untro neu archeb reolaidd, gyda llety­gar­w­ch neu heb­ddo, gofynion staffio neu dech­ne­gol, ac rydyn ni’n cyn­nig cyfrad­dau hyblyg a gostyngol fel sy’n ber­th­nasol. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’r tîm yn cysyll­tu â chi.

Prices


Common Room, Cinema Foyer, First Space, Media Point, Dance Studio, SWAS Room

Commercial

Charity/Tenants

Room Hire Costs

Per Hour

Per Hour

Hours

Net

VAT

Gross

Net

VAT

Gross

up to 1 hour

£35.00

£7.00

£42.00

£28.00

£5.60

£33.60

2 hours

£68.00

£13.60

£81.60

£54.00

£10.80

£64.80

3 hours

£100.00

£20.00

£120.00

£82.00

£16.40

£98.40

4 hours

£125.00

£25.00

£150.00

£100.00

£20.00

£120.00

5 hours

£140.00

£28.00

£168.00

£115.00

£23.00

£138.00

6 hours

£155.00

£31.00

£186.00

£122.00

£24.40

£146.40

7 hours

£165.00

£33.00

£198.00

£130.00

£26.00

£156.00

8 hours

£180.00

£36.00

£216.00

£140.00

£28.00

£168.00

Additional Cost per hour after 8 hours

£20.00

£4.00

£24.00

£15.00

£3.00

£18.00

Cwtch

Commercial

Charity/Tenants

Room Hire Costs

Per Hour

Per Hour

Hours

Net

VAT

Gross

Net

VAT

Gross

up to 1 hour

£20.00

£4.00

£24.00

£17.00

£3.40

£20.40

2 hours

£30.00

£6.00

£36.00

£25.00

£5.00

£30.00

3 hours

£35.00

£7.00

£42.00

£30.00

£6.00

£36.00

4 hours

£40.00

£8.00

£48.00

£35.00

£7.00

£42.00

5 hours

£50.00

£10.00

£60.00

£40.00

£8.00

£48.00

6 hours

£60.00

£12.00

£72.00

£50.00

£10.00

£60.00

7 hours

£70.00

£14.00

£84.00

£58.00

£11.60

£69.60

8 hours

£80.00

£16.00

£96.00

£70.00

£14.00

£84.00

Over 8 hours additional fee per hour

£15.00

£3.00

£18.00

£12.00

£2.40

£14.40

Cinema 1

Cinema 2

Commercial

Charity/Tenants

Commercial

Charity/Tenants

Net

VAT

Gross

Net

VAT

Gross

Net

VAT

Gross

Net

VAT

Gross

Up to 4 hours

£600

£120

£720

£450

£90

£540

£300

£60

£360

£225

£45

£270

Up to 8 hours

£1,200

£240

£1,440

£900

£180

£1,080

£600

£120

£720

£450

£90

£540


Theatre Seligman

Stiwdio Seligman

Commercial

Charity/Tenants

Commercial

Charity/Tenants

Net

VAT

Gross

Net

VAT

Gross

Net

VAT

Gross

Net

VAT

Gross

One Day with Technician

£550

£110

£660

£450

£90

£540

£500

£100

£600

£420

£84

£504

One Day - No Technician

£350

£70

£420

£320

£64

£384

£350

£70

£420

£320

£64

£384

Prisiau

Ystafell Gyffredin, Cyntedd Sinema, Gofod Cyntaf, Pwynt Cyfryngau, Stiwdio Dawns, Ystafell SWAS.
Masnachol Elusen/ Tenantiaid
Costau Llogi Ystafell Yr Awr Yr Awr
Oriau Net TAW Gros Net TAW Gros
Hyd at 1 awr £35.00 £7.00 £42.00 £28.00 £5.60 £33.60
Hyd at 2 awr £68.00 £13.60 £81.60 £54.00 £10.80 £64.80
Hyd at 3 awr £100.00 £20.00 £120.00 £82.00 £16.40 £98.40
Hyd at 4 awr £125.00 £25.00 £150.00 £100.00 £20.00 £120.00
Hyd at 5 awr £140.00 £28.00 £168.00 £115.00 £23.00 £138.00
Hyd at 6 awr £155.00 £31.00 £186.00 £122.00 £24.40 £146.40
Hyd at 7 awr £165.00 £33.00 £198.00 £130.00 £26.00 £156.00
Hyd at 8 awr £180.00 £36.00 £216.00 £140.00 £28.00 £168.00
Cost ychwanegol yr awr ar ôl 8 awr £20.00 £4.00 £24.00 £15.00 £3.00 £18.00
Cwtch
Masnachol Elusen/ Tenantiaid
Costau Llogi Ystafell Yr Awr Yr Awr
Oriau Net TAW Gros Net TAW Gros
Hyd at 1 awr £20.00 £4.00 £24.00 £17.00 £3.40 £20.40
Hyd at 2 awr £30.00 £6.00 £36.00 £25.00 £5.00 £30.00
Hyd at 3 awr £35.00 £7.00 £42.00 £30.00 £6.00 £36.00
Hyd at 4 awr £40.00 £8.00 £48.00 £35.00 £7.00 £42.00
Hyd at 5 awr £50.00 £10.00 £60.00 £40.00 £8.00 £48.00
Hyd at 6 awr £60.00 £12.00 £72.00 £50.00 £10.00 £60.00
Hyd at 7 awr £70.00 £14.00 £84.00 £58.00 £11.60 £69.60
Hyd at 8 awr £80.00 £16.00 £96.00 £70.00 £14.00 £84.00
Cost ychwanegol yr awr ar ôl 8 awr £15.00 £3.00 £18.00 £12.00 £2.40 £14.40
Sinema 1 Sinema 2
Masnachol Elusen/ Tenantiaid Masnachol Elusen/ Tenantiaid
Costau Llogi Ystafell Net TAW Gros Net VAT Gros Net TAW Gros Net TAW Gros
Hyd at 4 awr £600 £120 £720 £450 £90 £540 £300 £60 £360 £225 £45 £270
Hyd at 8 awr £1,200 £240 £1,440 £900 £180 £1,080 £600 £120 £720 £450 £90 £540
Theatr Seligman Stiwdio Seligman
Masnachol Elusen/ Tenantiaid Masnachol Elusen/ Tenantiaid
Costau Llogi Ystafell Net TAW Gros Net TAW Gros Net TAW Gros Net TAW Gros
Un diwrnod, gyda thechnegydd £550 £110 £660 £450 £90 £540 £500 £100 £600 £420 £84 £504
Un diwrnod, dim technegydd £350 £70 £420 £320 £64 £384 £350 £70 £420 £320 £64 £384

Our Spaces