Mae'r artist Leo Robinson yn eistedd yng nghanol ystafell wedi'i goleuo'n porffor hefo waliau gwyn a llawr pren. Mae person yn eistedd ar y dde yn chwarae gitar.

Archwilio Gofodau

Gallwn gyn­nig llogi untro neu archebion rhe­olaidd, gyda llety­gar­w­ch neu heb­ddo, gofynion staffio neu dech­ne­gol. Dewch o hyd i’r gofod perf­faith ar gyfer eich dig­wyddiad yma.

Rydyn ni’n cyn­nig ystod o ofodau gwych, sydd ar gael saith diwrnod yr wyth­nos, y gall­w­ch eu defnyddio ar gyfer cyfar­fody­dd, gweithdai, dos­barthi­adau, ymar­ferion, perf­formi­adau, dig­wyddiadau arben­nig, partïon pre­ifat, neu hyd yn oed fel lleoli­ad ffilmio.

Maen nhw’n amry­wio o ran maint, steil ac ymar­fer­oldeb, gyda rhai’n cyn­nig llenni blacowt, lloriau sbring, offer cly­wele­dol, a bar hyd yn oed, ac mae modd i unigolion, bus­ne­sau, cwm­nïau neu grwpiau cymune­dol dde­fnyddio pob un ohonynt.

Mae Chapter yn elu­sen gofrestredig – drwy gyn­nal eich dig­wyddiad yma, byddw­ch chi’n ein helpu i bar­hau i gefnogi artis­ti­aid a chymunedau creadigol Cymru drwy ard­dan­gos­fey­dd, dig­wyddiadau a chy­fleoedd ar gyfer datbly­gi­ad proffesiynol.

Available seven days a week, we offer a range of great spaces that can be used for meetings, workshops, classes, rehearsals, performances, special events, private parties or even as a filming location.

They vary in size, style and functionality, with some offering blackout blinds, sprung floors, AV equipment, or even a bar, but they can all be used by individuals, businesses, companies or community groups.

Chapter is a registered charity – by hosting your event here, you’ll help us to carry on supporting Wales’ artists and creative communities through exhibitions, events and professional development opportunities.

Bwydlen Nadolig

Dyma’r lleoliad perffaith ar gyfer eich parti Nadolig, o ddathliad bach i glamp o barti. Mae ganddon ni bopeth sydd ei angen ar eich grŵp, sefydliad neu fusnes i ddod at eich gilydd i ddathlu hwyl yr ŵyl ar ddiwedd 2023.

Mae ein bwydlen Nadolig i’w gweld yma.

Our Hire spaces

Ymunwch â'n rhestr bostio