A performer is sat on stage wearing green overalls and a tall white hat. Above the performer is a stage prop of large red lungs. to the right of the performer another person stands on a chair wearing green overalls with tear drops hanging from their arms.

Ein Polisïau

Mae ein polisïau’n amlinellu’r egwyddor­i­on sy’n sail i’r ffordd rydyn ni’n gwei­th­io gyda chymunedau, artis­ti­aid, staff a phart­neri­aid. Os oes gen­nych unrhyw gwest­iynau neu adborth mewn per­thynas â phol­isi pen­odol, cysyll­t­w­ch â ni yma.