Cod Ymddygiad

Mae Chapter yn gan­ol­fan gene­d­laethol o safon fyd-eang ar gyfer diwyl­liant a chelfy­ddy­dau cyfoes. Mae’n lle sy’n ysgogi ac yn cefnogi arfer artistig creadigol i ysbry­doli pawb i ymgysylltu’n ddw­fn â’r celfyddydau.

Tra byddwch ar ein safle, rydyn ni am i chi deimlo’n ddiogel, wedi’ch parchu, a bod modd i chi fwynhau eich profiad gyda ni. Darllenwch ein Cod Ymddygiad sefydliadol; rydyn ni’n gofyn i’n staff, ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, artistiaid, cydweithredwyr ac ymwelwyr ei ddilyn.

Cod Ymddygiad