Performance

EXPERIMENTICA 24: Ffion Campbell-Davies: Your skin is my land (home)

  • 1h 0m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 0m

Gan ymgorffori defod, qigong a Meddygaeth Tsieineaidd Draddodiadol drwy somateg a myfyrdod, mae Your skin is my land(home) yn dod â’r gynulleidfa a’r perfformiwr i un cae unedig. Drwy waith dylunio sain, sgwrs, a lŵps byw, bydd Ffion yn myfyrio ar y berthynas rhwng y corff a’r ddaear, gan gynnig sawl ffordd i’r cyfunol gael mynediad at ein rhyng-gysylltiad.

Artist amlddisgyblaethol a Chyfarwyddwr Cyswllt House of Absolute yw Ffion. Maen nhw wedi’u geni a’u magu yng Nghymru, yn siaradwr Cymraeg anneuaidd a rhyweddhylifol, gyda threftadaeth gymysg ac yn byw yn Llundain. Maen nhw wedi graddio o LCDS a Calarts. Maen nhw’n ymarferydd llais a symud ym meysydd ffurfiau defodau brodorol arbrofol, therapi holistig, a chrefft ymladd.

Mae Ffion yn gynhyrchydd cerdd a ffilm ac yn cyfansoddi eu gwaith eu hun o fewn ymbarél y celfyddydau gweledol. Maen nhw wrthi’n ymchwilio i ddulliau paentio perfformiadol rhyngddisgyblaethol, sy’n cwmpasu eu sgiliau celf byw ac arddangosiaeth. Mae eu gwaith yn archwilio hunaniaeth, rhywiaeth, seicoleg gwahaniaethu, a defod fel math o iachâd, cysylltiad a chymuned.

Hygyrchedd: BSL gan Nez Parr


Polisi hwyrddyfodiaid: Bydd y drysau’n agor chwarter awr cyn amser dechrau’r perfformiad. Dylech gyrraedd yn brydlon gan fod capasiti’r digwyddiad yn gyfyngedig. Bydd unrhyw seddi sy’n wag 5 munud cyn amser dechrau’r perfformiad yn cael eu rhyddhau a’u hail-werthu wrth y drws ar sail cyntaf i’r felin.


Mae’r perfformiad yma’n un Talwch Faint Allwch Chi. Dewiswch bris tocyn ar sail beth allwch ei fforddio. Mae taliadau’n mynd yn uniongyrchol i gefnogi ein helusen, fel bod modd i ni weithio gydag artistiaid a’n cymuned i gynnig mwy o berfformiadau, arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau fel hyn yn y dyfodol.

Share