Oriau cegin newydd: 9am - 6pm

Amseroedd agor

Art

EXPERIMENTICA 24: Kathryn Ashill + Paul Hurley: The Composting Heap

  • 1h 30m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 30m

Grŵp darllen rhyngddisgyblaethol estynedig, i ymgysylltu â themâu’r ŵyl eleni. Bydd ystod o destunau diwylliannol - ffilmiau, fideos cerddoriaeth a phodlediadau - yn cael eu casglu a’u cyflwyno gan yr artistiaid Kathryn Ashill a Paul Hurley. Bydd y domen yn ofod anffurfiol a hygyrch i gyfuno, treulio a thrawsnewid syniadau yn ddeunydd ffrwythlon.

Mae Kathryn Ashill a Paul Hurley yn artistiaid-ymchwilwyr rhyngddisgyblaethol, ac mae gwaith y ddau’n ymdrin â chyfarfyddiadau dynol ac annynol, cwiardeb a pherfformiad. Ers dechrau mewn byd o arfer arbrofol yng Nghaerdydd yn y 00au, mae’r ddau wedi bod i ffwrdd ar lwybrau artistig ac academaidd, cyn uno unwaith eto’n fwy diweddar, gan gysylltu drwy eu cyffro am syniadau, creu a gwneud. Mae’r ddau wedi bod yn rhan o Experimentica fel artistiaid, a hefyd fel cyfranogwyr a threfnwyr grwpiau darllen a brecwastau artistiaid.

Mae Kathryn yn byw yn y Barri, ac mae Paul yn byw ym Mryste. Mae gan y ddau brofiad helaeth yn creu perfformiadau, arddangosfeydd a phrosiectau cyfranogol ledled Prydain. Mae Kathryn yn artist gweithredol, ac wedi gorffen eu PhD ym Mhrifysgol Manceinion yn ddiweddar. Roedd y corff ymchwil yn canolbwyntio ar gysylltedd rhyngrywogaethol ar draws celf perfformio a gwyddoniaeth a therapi anifeiliaid, yn benodol drwy lens theori cwiar ac astudiaethau anabledd.

Fe fuodd Paul yn Ddarlithydd Cyswllt Diwylliant Gweledol ym Mhrifysgol Gorllewin Lloegr, a bellach mae’n Uwch Gymrawd Ymchwil mewn daearyddiaeth ddiwylliannol ym Mhrifysgol Southampton.

Hygyrchedd: BSL gan Cathryn McShane (dydd Gwener yn unig)

Taflen Sain: Rhaglen Hygyrch

Share

Ymunwch â'n rhestr bostio