Performance

EXPERIMENTICA 24: SCORE: MAES CHWARAE

  • 2h 15m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 2h 15m

Mae SCORE yn cyfeirio at hanes Chapter fel ysgol, gan ailymweld â’r iard chwarae fel gofod corfforol a damcaniaethol er mwyn deall y byd rydyn ni’n ei rannu. Cyfarfyddiad toredig sy’n archwilio’r tensiwn rhwng greddf, rheolau, a’n gilydd.

Llysnafedd curiadus o unigolion rhyfedd ac artistiaid o bob rhan o Gymru yw SCORE.

Cafodd SCORE ei ddyfeisio yn 2022 fel ysgogiad i archwilio ‘byw-rwydd’ a pherfformadwyedd yng nghyd-destun Cymru, ac mae’n glwstwr chwilfrydig o egni a dyheadau, sy’n ail-siapio ac yn ailddiffinio ffiniau ei fynegiant creadigol ei hunan yn barhaus.

Yn ganolog i ddull y grŵp mae awydd i fod yn chwareus, cydweithio, cyd-awduriaeth, dewrder, tynerwch, y darfodedig, a’r ‘byw’. Yn cydweithio i berfformio yn wyneb yr anhysbys.

Mae SCORE yn ffynnu ar gyfnewid creadigol digymell, lle mae gwahaniaethau’n cydblethu, gan alluogi ystod o leisiau amrywiol i wrthdaro a thanio mewn amgylchiadau unigryw ac annisgwyl.

NODYN CYNNWYS: Hirbarhaus, Noethni, Goleuadau Strob, Düwch, Goleuadau Isel, Gwaedu.

Polisi hwyrddyfodiaid: Bydd y drysau’n agor chwarter awr cyn amser dechrau’r perfformiad. Dylech gyrraedd yn brydlon gan fod capasiti’r digwyddiad yn gyfyngedig. Bydd unrhyw seddi sy’n wag 5 munud cyn amser dechrau’r perfformiad yn cael eu rhyddhau a’u hail-werthu wrth y drws ar sail cyntaf i’r felin.

18+

Share