Uchafbwyntiau Chapter mis Rhagfyr

Anushiye Yarnell: Marathon of IntimaciesMae’n dde­chrau edrych llaw­er fel Nadolig yma yn Chapter! 

Gennym ni llaw­er o ddig­wyddiadau disglair i gymryd ni I Nadolig gan gyn­n­wys ein ffair Nadolig blynyddol Snapped Up gan un o’n cymuned greadigol Printhaus! Disgwyl bus­ne­sau lleol, gweithgared­dau a gwin twym trwy gydol y dydd. 

Yn ein theatr cyfl­wyn­wyd Krystal S. Lowe ei sioe newydd Swyn. Sioe hudol­us i’ch twymo lan am y gae­af yw Swyn, sy’n cyfyn­gu Cymraeg ac Iaith Arwyddion Prydain, a fydd siŵr yn tanio dychymig y gynul­leid­fa ifanc trwy stori a dawns. Mae’r tîm ac sydd wedi ennill gwo­brau, Dyad Productions yn dod a’i hud i stori glas­ur­ol Dickens, A Christmas Carol.

Mae ein tymor o symud a dawns ar fin gorf­fen, ond cyn i ni ddweud hwyl fawr, gennym ni perf­formi­adau a sgyr­siau olaf gan ein Hartist Preswylydd Perfformiad Anushiye Yarnell am ddau o’i iter­i­adau yn ei gyfres bar­haus, Marathon of Intimacies.

Os na ydych wedi ymweld â ni erbyn hyn, dew­ch i weld ard­dan­gosfa degfed Artes Mundi yn ein Horiel, Bocs Golau a Chelf yn y Caffi, am waith gan Carolina Caycedo, Naomi Rincón Gallardo a Nguyễn Trinh Thi.

Yn olaf ond nid lleiaf, mae eich ffil­miau Nadolig gorau yn dych­welyd wrth i ni weld The Muppet Christmas Carol, It’s a Wonderful Life a Carol yn ein sinemâu. Darganfod mwy am y bren­in siocled yn Wonka, sy’n ser­en­nu Timothe Chalamet, a chroesawu yn ôl rhai o’r gorau o’r Ŵyl Ffilm Llundain 2023.

  • Published: