Art

EXPERIMENTICA 24: Future Ritual: A Felling

  • 1h 30m

Free

Coming soon

Nodweddion

  • Hyd 1h 30m

Mae A Felling yn archwilio syniadau am farwolaeth, cofio, trawsnewid, aileni, a throsglwyddo egni rhwng cyrff a rhwng y corff a’r amgylchedd. Mae’n waith trochol, sy’n gwahodd cynulleidfaoedd i gamu i ofod o ddefod gyfoes, wedi’i bywiogi drwy arferion ymgorfforedig dwys a’i nodweddu gan fynegiannau o dosturi, bregusrwydd, cryfder a chyfnewid moesegol.

Mae gweithredoedd Ash McNaughton yn annog cyfnewid synergetig rhwng eu corff ffisegol, seicolegol ac ysbrydol a’r amgylcheddau maen nhw’n bodoli ynddynt. Mae’r arfer yma’n ymgais i ddehongli’r hyn rydyn ni’n ei anghofio. Barddoniaeth presenoldeb hylifol mewn byd sefydlog.

Mae gweithredoedd defodol cwiar Joseph Morgan Schofield wedi’u gosod yn erbyn cefndir o awydd, galar, a gwylltineb sy’n dod i’r amlwg drwy gysylltiadau rhwng eu corff anneuaidd synhwyrus sy’n chwysu ac yn dyheu a chyfres o asiantau - dynol ac arall, gan gynnwys y cof, daeareg, y tywydd a myth.

Mae diddordeb artistig Marcel Sparmann yn canolbwyntio ar greu sefyllfaoedd casgliadol dwys, wedi’u cywasgu a’u ffurfio mewn tirweddau emosiynol ac ysbrydol, mewn gwrthsafiad. Mae ganddo ddiddordeb mewn archwilio dealltwriaeth ddyfnach o dosturi, tegwch, a dewrder yng ngoleuni bregusrwydd sy’n amlygu.

Hygyrchedd: mae lle tawel ar gael yn y Pwynt Cyfryngau ar lawr cyntaf y prif adeilad.

NODYN CYNNWYS: Bloodletting, Body practice. Audiences are welcome to come in and out of the space at their discretion.

18+

Mae’r perfformiad yma’n un Talwch Faint Allwch Chi. Dewiswch bris tocyn ar sail beth allwch ei fforddio. Mae taliadau’n mynd yn uniongyrchol i gefnogi ein helusen, fel bod modd i ni weithio gydag artistiaid a’n cymuned i gynnig mwy o berfformiadau, arddangosfeydd, digwyddiadau a gweithgareddau fel hyn yn y dyfodol.

Share