Performance

Taking Flight: Mae Gen Ti Ddreigiau

  • 0h 55m

£6 - £8

Nodweddion

  • Hyd 0h 55m
  • Math Children/Family

Mae dreigiau’n dod yn union pan nad wyt ti’n eu disgwyl. Rwyt ti’n troi rownd, a dyna nhw.

Mae llawer o bobl yn eu cael: breuddwydion cas, bola’n chwyrlio, teimlo’n bigog. A weithiau maen nhw’n gwneud iti deimlo’n unig. Beth all plentyn sy’n cael pwl cas o ddreigiau ei wneud felly?

Chwedl hyfryd am daith plentyn at ddygymod â’i ddreigiau, a adroddir yn null unigryw Taking Flight. Mae’r cynhyrchiad sensitif, gweledol wych hwn, gyda’i fiwsig byw gwreiddiol, yn archwilio mewn modd doniol a gwefreiddiol y dreigiau a wynebwn ni i gyd.

Sioe i bob cenhedlaeth, yn cynnwys capsiynau creadigol, BSL a disgrifiadau sain wedi’u cydblethu; mae Mae Gen Ti Ddreigiau/You’ve Got Dragons yn brofiad braf i’r teulu i gyd. A chofiwch… “Nid oes draig yn y byd sy’n fwy grymus na TI!”

Canllaw oed: 5+. Croeso i rodyr a chwiorydd iau

55 mun

Gyda diolch i gefnogaeth gan:

Cyngor Celfyddydau Cymru, Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston, Gwendoline a Margaret Davies & Tŷ Cerdd

Mae'r perfformiad yn cael ei ddangos yn Gymraeg a Saesneg, edrychwch isod am fanylion:

Dydd Mawrth 16 Gorffennaf: Cymraeg (10yb + 1yp)

Dydd Mercher 17 Gorffennaf: Saesneg (10am + 1pm)

Dydd Iau 18 Gorffennaf: 10yb Saesneg; 1yp Cymraeg

Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf: 10yb Cymraeg; 2yp Saesneg

Grandewch i'r Taflen Sain yma: https://soundcloud.com/taking-...

A delightful tale of one child’s journey to come to terms with their dragons told in Taking Flight’s unique inclusive style.

Share