Ffrindiau chapter - Ymunwch â ni yma

Ffrindiau

Art

Adham Faramawy: In the simmering air and the flows of the undercurrent

Free

Nodweddion

29 Mawrth - 23 Mehefin 2024

Ar gyfer eu harddangosfa unigol yn Chapter, mae’r artist Adham Faramawy yn creu cyfres newydd o osodweithiau sydd, am y tro cyntaf, yn dod â gwaith fideo, paentio a cherflunwaith newydd ynghyd. Gan archwilio clymau cysylltiedig y tir, afonydd, a llifoedd mudol drwy hanesion personol, myth a fflora, mae eu gwaith yn canolbwyntio ar y perthnasau cynnil a chymhleth rhwng cyrff ymylol a lle.

Mae Adham Faramawy yn artist o dras Eifftaidd sy’n byw yn Llundain. Mae eu gwaith yn cyfuno cyfryngau gan gynnwys delwedd symudol, gosodwaith

cerfluniol, ffotograffiaeth, print a phaentio, gan ymgysylltu â materion fel defnyddioldeb, cyffyrddiad, y corff a thocsigedd, i gwestiynu syniadau am natur mewn perthynas â chymunedau ymylol. Mae Faramawy wedi dangos gwaith yn Amgueddfa Guggenheim, Efrog Newydd; y Tate Modern a Tate Britain, Llundain, ac Oriel Serpentine, Llundain. Cyrhaeddon nhw’r rhestr fer ar gyfer Gwobr Jarman Film London yn 2017 a 2021. Yn 2023, nhw oedd derbynnydd Gwobr Artist Frieze.

Mynediad am ddim

Share